fbpx

Vi får många frågor från våra kunder. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss här med dina frågor eller synpunkter.

Vilka regler gäller numera med sotning och brandskyddskontroller?

Numera separeras sotningen och brandskyddskontrollerna. Tidsintervallerna skiljer sig dessutom åt. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra kontrollerna.

Vad ska jag tänka på om jag fått en avisering om sotning? Vad ska jag förbereda?

Du ska se till att stegen till tak är framtagen och uppställd samt att skyddsanordningar på tak är i bra skick. Flytta undan möbler mm runt det som skall sotas så att det blir lättillgängligt. Täck över det som är ömtåligt utifall det skulle damma lite. Ett par gamla tidningar och ett obrännbart kärl att lägga sot i är välkommet.

Om jag inte kan vara hemma när det skall sotas. Vad gör jag då?

Det bästa är om du kan lämna en nyckel till en granne eller till din fastighetsskötare. Meddela oss senast dagen innan så att sotaren vet var nyckel finnes.