fbpx

Vi installerar din nya luftvärmepump

Få en billigare, grönare och skönare värme!

Få ett bekvämt inomhusklimat och spara energi – luftvärmepumpar reducerar uppvärmningskostnaden upp till 70 procent.

Luftvärmepumpar omvandlar energin i uteluften till värme. De värmer och kyler ditt hus till 80 procent med energi som tas ifrån utomhusluften. Ett exceptionellt energieffektivt sätt att uppnå den perfekta inomhustemperaturen.

Prata inomhusklimat och luftvärmepump med oss. Fyll i formuläret så tar vi ett första samtal, helt kostnadsfritt.

Jag önskar bli kontaktad


  Missa inte nytt bidrag för värmepumpar

  Upp till 30 000 kr i stöd vid installation av ny värmepump — utöver rot-avdraget.

  Du som äger ett småhus kan få ett nytt ekonomiskt stöd för energieffektiviserande åtgärder som installation av värmepump och isolering. Till skillnad från ROT-avdraget, som bara rör arbetskostnad, riktar det här bidraget in sig på materialet.

  Bidraget får täcka högst 50 procent av de bidragsberättigade materialkostnaderna och är begränsat till 30 000 kronor per hus för ett nytt värmesystem. Bidragsberättigande materialkostnader vid en värmepumpsinstallation är inte bara värmepumpen, utan även allt material som krävs vid installation.

  Vem kan få bidraget?

  Bidraget gäller småhus och får sökas av fastighetsägare som stadigvarande bor i det hus det gäller. Före åtgärderna ska huset i huvudsak vara uppvärmt med el eller gas. Exempel på eluppvärmning är direktverkande elelement och elpanna.

  Luftvärmepump

  Hur ansöker man?

  För att ansöka om bidraget, bör du först se till att du har all nödvändig dokumentation:

  • Fakturor från installatörer och andra yrkesverksamma som har medverkat i arbetet, samt eventuella kvitton för inköp av material. Bidraget kan även sökas innan installationen utförts. Då behöver du en offert som anger när installationen är tänkt att ske.
  • En nedbrytning av materialkostnaderna.
  • Produktblad för värmepumpen ifråga som anger energieffektivitet.

  Ansökan görs genom Boverkets e-tjänst.

  Bidrag får sökas vid högst två tillfällen, en gång för värmesystemsåtgärd och en gång för klimatskärmsåtgärd.


  En trygg partner

  Som representant för Daikin kan vi erbjuda ett brett sortiment av luftvärmepumpar, helt anpassat till vårt svenska klimat.

  Med oss har du en trygg partner inom allt från ventilation, uppvärmning och brandskydd. Vi finns med hela vägen. Från förslag på modell på pump som passar just din fastighet, till installation – som också är ROT-berättigad.

  Underhåll din luftvärmepump

  Med vårt servicepaket blir det tryggt och bekvämt.

  Återkommande service är viktigt för att bibehålla luftvärmepumpens fulla effekt och driftsäkerhet. Bokar du vårt servicepaket kommer vi och rengör med jämna mellanrum. Samtidigt kontrollerar vi luftvärmepumpens effektivitet och ser till att allt fungerar som det ska.