fbpx

Sotargruppen AB är din trygga partner
inom brandskydd och ventilation
– Din säkerhet är vårt fokus!

En totalpartner för din fastighets brandskydd och ventilation!

Sotargruppen AB startade 1999 i Vara. Under åren har vi växt till en företagsgrupp som är verksam över hela Västergötland. Tillsammans med Ventgruppen är vi idag en komplett partner inom såväl brandskydd som ventilation. Vårt team om 30 medarbetare finns fördelade på våra fyra kontor i Vara, Skövde, Hjo-Tibro och Mariestad.

På kommunernas uppdrag sköter vi lagstadgad sotning och brandskyddskontroll i över 40 000 tusen hushåll. Inom ventilationsområdet arbetar vi även med mer långväga uppdrag. Vi är Certifierad ventilationsrengörare med K-riks för OVK-uppdrag, vilket gör att vi kan ombesörja en helhetssyn från rengöring till kontroll.

Sedan 2018 ingår vi i SoVent Group, som är den ledande aktören inom den svenska sotnings- och ventilations-branschen. Tillsammans med våra 23 syskonföretag sysselsätter vår grupp över 350 medarbetare. Det gör att vi också kan låna in specialistkompetens och övrig förstärkning, när så behövs.

Vi är kvalitetssäkrade enligt FR2000 och innehar de vanligaste ansvarsförsäkringarna. Sotargruppen/Ventgruppen är stolt medlem av Företagarna, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare.

Kontakta vårt team