fbpx

OVK – Obligatorisk ventilationsrengöring i Ängelholm

Ventgruppen i Ängelholm är din perfekta partner när det kommer till den obligatoriska ventilationskontrollen – OVK. Vi har givetvis certifierade funktionskontrollanter, vilket är ett måste när OVK ska utföras. Dessutom har våra yrkeskunniga medarbetare såväl bred kunskap som gedigen erfarenhet.

Varför måste jag låta utföra OVK?

För att din fastighets ventilationskanaler inte ska gro igen av smuts, sot och damm som finns i frånluften från inomhusmiljön måste de rengöras och underhållas med jämna mellanrum. Sköts inte detta korrekt riskerar man att drabbas av skador så som fukt och mögel i fastigheten, vilket inte enbart förstör själva huset utan även utsätter  de som vistas i fastigheten för betydande hälsorisker.

Vad kontrolleras vid OVK?

  • Att ventilationssystemet är fritt från föroreningar
  • Att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • Att ventilationssystemets funktion är tillfredställande

Vid första besiktning kontrolleras att ventilationssystemets funktion och övriga egenskaper följer gällande föreskrifter

Vid följande besiktningar kontrolleras att ventilationssystemets funktion och övriga egenskaper följer de föreskrifter som var gällande när det först togs i bruk.

OVK-kontrollanten ser till helheten

Kontrollanten ger även råd samt informerar om hur energihushållningen i ventilationssystemet kan förbättras utan att det påverkar inomhusklimatet negativt.

Våra OVK-certifierade kontrollanter tar hand om helheten och hjälper dig att se till att din fastighet har ett friskt och sunt inomhusklimat med ett ventilationssystem i topptrim.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan redan idag. Använd vårt kontaktformulär eller ring oss på tel: 0771-57 50 00.

OKV ventilationsarbete, Ventgruppen

Vilka bestämmelser gäller för OVK?

OVK ska beställas av fastighetens ägare, exempelvis en bostadsrättsförening, ägaren ska även välja en certifierad funktionskontrollant. OVK ska genomföras regelbundet med intervaller på var tredje till var sjätte år samt innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk.

För vem gäller bestämmelserna?

De flesta byggnader ska genomgå OVK. För en- och tvåbostadshus krävs dock endast en första besiktning.
Kontakta oss på Ventgruppen i Ängelholm så hjälper vi dig med vad som gäller för din byggnad