fbpx

OVK – Obligatorisk ventilationsrengöring i Helsingborg

Är det dags för den obligatoriska ventilationskontrollen i din fastighet i Helsingborg? Låt våra certifierade funktionskontrollanter på Ventgruppen hjälpa dig. Våra medarbetare har bred kompetens och erfarenhet och är, så som lagen kräver, certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Vilka är bestämmelserna kring OVK?

OVK är lagstadgad och byggnadens ägare är den som ska välja vem som ska utföra OVK samt lägga beställningen. OVK ska alltid utföras när en ny byggnad tas i bruk och sedan var tredje till var sjätte år.

Vilka byggnader omfattas av bestämmelserna kring OVK?

För en- och tvåbostadshus krävs endast en första besiktning när ventilationssystemet är nytt, i övrigt gäller kraven för OVK de flesta byggnader. Funderar du på vad som gäller för just din fastighet, tveka inte att kontakta oss på Ventgruppen. Vi hjälper dig med allt som gäller OVK i Helsingborg.

Vad är OVK till för?

Hela ventilationssystemet i en större byggnad måste rengöras och underhållas med jämna mellanrum för att hålla ett friskt och gott inomhusklimat. Underlåter man att göra detta medför det med tiden problem med skador såsom fukt och mögel på grund av att damm och andra föroreningar täpper igen ventilationssystemet så att det inte kan arbeta effektivt. Det innebär givetvis även en ohälsosam inomhusmiljö för människor som vistas i byggnaden. För att undvika att detta sker finns den Obligatoriska ventilationskontrollen – OVK.

OKV ventilationsarbete, Ventgruppen

Hur går en OVK-besiktning till?

OVK ska utföras av en certifierad funktionskontrollant, som vid varje
besiktningstillfälle ska säkerställa att:

  • Det inte finns föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • Det finns lätt tillgängliga skötselanvisningar och instruktioner
  • Ventilationssystemet fungerar som det ska.

Det är även kontrollantens uppgift att informera och ge råd om hur
energihushållningen i ventilationssystemet kan förbättras utan att inverka negativt på klimatet inomhus.

Vad undersöks i besiktningen?

Förutom ovannämnda kontrollpunkter ska det vid den första besiktningen säkerställas att:

  • Funktion och övriga egenskaper hos ventilationssystemet följer de
    föreskrifter som gäller

Vid kommande besiktningar kontrolleras att:

  • Funktion och övriga egenskaper hos ventilationssystemet följer de
    föreskrifter som var gällande när systemet första gången togs i bruk