fbpx
Skorstenssotning, sotargruppen

Sotning – en viktig del av brandskyddet

Sotning minskar risken för brand – Vid sotningen avlägsnar vi brandfarlig beläggning vilket i sig reducerar brandrisken, då just skorstenar och olika former av eldstäder kan tillskrivas uppkomsten av många bränder. Förutom att göra rent är sotarens uppgift att kontrollera att rökkanaler, imkanaler och eldstäder är säkra.

Sotning och brandskyddskontroll är lagstadgad och ska ske med en viss tidsintervall men har du en nyinstallerad eldstad, inte eldat på länge eller just flyttat in bör du beställa en extra sotning.

inför sotarens besök se filmen
Sotare, sotargruppen

Vi sotar utifrån hur ofta du eldar – och vilket bränsleslag du använder

Vid användning av olika bränsleslag och i vissa typer av kök – bör sotning ske med specifika tidsintervall för just dessa. Det kallas sotningsfrist. Sotning kan ske tre gånger per år i exempelvis restaurangkök eller så sällan som vart fjärde år vid eldstäder anslutna till gaskanal.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om vad som gäller din anläggning!

Kontakta oss
Brandskydd kontroll, Ventgruppen

Ett vaket öga på din eldstads funktion och säkerhet!

För din och vår allas säkerhet finns brandskyddskontrollen – vilken är en del i ”Lagen om skydd mot olyckor”. Här gör vi en omfattande undersökning av allt från byggnadsmaterial, pannrum, eldstadsanläggning och rökkanaler till imkanaler, filter, spjäll och fläktar.

Välkommen att kontakta oss på Sotargruppen för mer information!

Boka/omboka
Brandskyddskontrollant, sotargruppen

Hur ofta sker brandskyddskontrollen?

Brandskyddskontroll sker med två, tre eller sex års intervall – Beroende på vilken typ av anläggning du har omfattas du av den kontrollfrist som gäller för just din anläggning och vilken sorts bränsle du använder.

Tveka inte att höra av dig till oss redan idag om du undrar över när brandskyddskontrollen hos dig ska ske.

Brandskyddskontroll, sotargruppen SSR Godkänd besiktning, Sotargruppen

Beställ besiktning enligt SSR Godkänd – Få exakta svar om eldstadens skick!

Välj ett besiktningspaket enligt SSR Godkänd – Världens första kvalitetssäkrade metod för besiktning av eldstäder och rökkanaler. Med vår tilläggstjänst SSR Godkänd kan du vara trygg med att allt är besiktigat ner till minsta detalj.

Konceptet SSR Godkänd – bygger på en väl dokumenterad och utvärderad metodik. Efter varje genomförd besiktning erhåller du protokoll med grunder för besiktningen samt resultat.

Varumärket SSR Godkänd besiktning – får endast användas av de som är behöriga för brandskyddskontroll och utbildade i SSR:s kvalitetssäkrade system.

Mer om SSR Godkänd besiktning – kan du läsa hos Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Läs mer om sotning i Helsingborg och Ängelholm