fbpx

Prata med oss när det gäller ventilationsrengöring i Helsingborg

Ventgruppen och Sotargruppen har tillhandahållit sotningstjänster och ventilationsrengöring i Helsingborg och över stora delar av Västra Götalands län ända sedan 1999. Vi rengör ventilationskanaler för både företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar över hela Helsingborg, där våra kunniga medarbetare besitter gedigen kompetens och erfarenhet av ventilationsrengöring.

Varför rengöra ventilationen?

Rena ventilationskanaler bidrar till att både hus och människor mår bra. På samma sätt som damm och andra partiklar samlas i din bostad, samlas de även i ventilationskanalerna. Där bidrar de till sämre cirkulation och med tiden sämre effekt i din värmeanläggning, med skador så som fukt och mögel som följd. Detta ökar också risken för allergier och andra hälsoproblem för dig som vistas i huset.
Med rena ventilationskanaler och korrekt underhåll kommer både du och din fastighet att andas rätt och må bra.

Hur ofta bör kanalerna rengöras?

Beroende på vilket ventilationssystem du har bör ventilationskanalerna rengöras och underhållas var tredje till var sjätte år. Kontakta oss gärna för information om vad som gäller för din fastighets ventilationsrengöring i Helsingborg. Vi är din fullservicepartner inom ventilation och brandskydd i Helsingborg. Med certifiering för OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) hjälper vi dig med alla former av ventilationskontroller, rengöring, filterbyten, finjusteringar och löpande underhåll av ditt ventilationssystem.
Du når oss på telefon: 0771-57 50 00.

Du har mycket att vinna på rengjorda ventilationskanaler!

Regelbunden ventilationsrengöring bidrar till:

  • Förbättrat luftflöde
  • Reducerad brandrisk
  • Reducerad risk för allergi- och olika hälsoproblem
  • Reducerad risk för fuktskador och mögel
  • Reducerad energiförbrukning
  • Mindre slitage och förlängd livstid hos ventilationssystemet

Du kan få ROT-avdrag med 30%

Vid ventilationsrengöring har du rätt till 30 % ROT-avdrag på arbetskostnaden. Ventgruppen erbjuder konkurrenskraftiga priser och hjälper dig att nyttja ROT-avdraget för din ventilationsrengöring i Helsingborg med omnejd

Boka in en ventilationsrengöring i Helsingborg snabbt och enkelt

Det ska vara lätt att boka en ventilationsrengöring av oss på Ventgruppen. Varmt välkommen att skicka din förfrågan via vår bokningsportal. Det går också bra att ringa till oss på telefonnummer.0771-57 50 00.

Gå till bokasidan