Ventgruppen– din partner för hälsa, komfort och driftsekonomi

I dina ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar frånluften som cirkulerar i bostäderna. Om kanalerna inte rensas regelbundet försämras cirkulationen väsentligt och effektiviteten i värmeanläggningen försämras. Detta leder till skador på både dig och ditt hus.

Ventilationskanaler bör rensas vart tredje till vart sjätte år beroende på ventilationssystem. Anläggning med mekanisk ventilation rekommenderas att bli totalrensad vart tredje år medan hus med självdrag bör rensas minst vart sjätte år. Ring oss gärna och diskutera just ditt ventilationssystem.

Kontakta oss

Vårt serviceabonnemang ger din fastighet rätt luft. Alla dagar. Hela året.

Att rätt ventilation skapar trygghet och trivsel för de boende, det vet du redan. Med rätt inställda luftflöden, rena kanaler och underhållna filter får du också en fastighet som andas rätt. Som drar mindre energi och som besparar byggnaden från exempelvis fuktproblem. Med Ventgruppens serviceabonnemang får du ett vakande öga på hela systemet – dessutom med det löpande underhållet inplanerat och klart. Enkelt och tidsbesparande, med en och samma kontaktperson hela vägen från service till OVK!

Skicka offertförfrågan

9 av 10 andetag tar du inomhus. Se till att fylla på med rätt sorts luft.

Dina ventilationskanaler är källan till ett gott inomhusklimat – därför är det viktigt att de hålls rena och fria från damm och partiklar som finns naturligt i inomhusmiljön. Ventilationskanalerna bör rensas regelbundet vilket i regel innebär vart tredje till vart sjätte år beroende på vilken typ av ventilationssystem du har.

Hos oss får du svar på alla dina frågor om ventilation samt hjälp med regelbunden rensning av dina ventilationskanaler.

En eftersatt ventilationsrengöring är varken hälsosamt för dig eller för ditt hus.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Gå till boka sidan

Har du frågor om radon? Vårt team hjälper dig!

Radon kan finnas i såväl mark som i byggmaterial och får inte förekomma i för höga halter då det i längden innebär en betydande hälsorisk. Vi på Sotargruppen erbjuder mätning av radon samt radonutredningar som visar vilket som är det lämpligaste sättet att bli av med eventuellt radon. Visar det sig att radonhalten är för hög i ditt hus hjälper vi dig givetvis med radonsanering.

Tveka inte att höra av dig till oss för en radonmätning!

Skicka offertförfrågan