fbpx

Ventgruppen– din partner för hälsa, komfort och driftsekonomi

ventilationsgrengöring, ventgruppen

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Om man tänker sig ventilationskanalerna som byggnadens luftrör är det lätt att förstå hur viktigt det är att hålla dem fria från damm och olika typer av föroreningar och småpartiklar som finns naturligt i inomhusmiljön. Kanalernas uppgift är helt enkelt att hålla byggnaden med ren och frisk luft att andas för alla som vistas i den – samt för att själva byggnaden ska må bra och inte drabbas av skador som fukt och grogrund för mögel och bakterier.

Kontakta oss
OKV ventilationsarbete, Ventgruppen

Bestämmelser för OVK

Det finns bestämmelser inskrivna i plan- och byggnadslagen om obligatorisk ventilationskontroll, så kallad OVK. Bestämmelserna om OVK syftar till att säkerställa ett bra inomhusklimat samt att kontrollera att ventilationssystemen fungerar tillfredställande.

Tillämpning av OVK bidrar även till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet – God bebyggd miljö – vilket innebär att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer samt radonhalter, eller oacceptabla hälso- och säkerhetsrisker.

Skicka offertförfrågan

Vi hjälper dig när det är dags för OVK

OVK måste utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Viktigt att tänka på är också att för de flesta byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet utföras vid vissa bestämda tidpunkter.

Lär mer om OVK i Helsingborg och Ängelholm

Du kan läsa mer om OVK via denna länk till Boverket.

Kontakta oss gärna med dina frågor angående OVK